200 $

บัญชีมาตรฐาน

รับโบนัสเงินฝาก 200 USD เมื่อคุณฝากเงินทุกๆ 1000 USD !

รายละเอียด: โบนัสเงินฝาก 200 USD จะเข้าบัญชีเทรดของคุณ เมื่อคุณฝากเงินเข้าบัญชีของคุณด้วยยอดเงินขั้นต่ำ 1000 USD ในการฝาก 1 ครั้ง สำหรับทุกๆ 1000 USD จะได้รับโบนัส 200 USD เป็นเครดิตให้กับคุณ

ตัวอย่าง: ฝาก 1000 USD -> รับโบนัส 200 USD
ฝาก 4500 USD -> รับโบนัส 800 USD
ฝาก 1500 USD+1500 USD -> รับโบนัส 400 USD (ฝากสองครั้ง ครั้งแรก 1500 USD รับโบนัส 200 ครั้งที่สอง 1500 USD ได้รับโบนัส 200 USD)

หมายเหตุ:

 1. โบนัสไม่สามารถอนได้ และหากทำการถอนเงินทุน โบนัสของแต่ละยอดเงินที่ฝากเข้ามาจะถูกลบออกไปจาก credit
 2. Balance ไม่สามารถติดลบได้ หากติดลบ โบนัสทั้งหมดจะถูกลบออกจาก creditในทันที
 3. กรณีที่มี order ติดลบ มากกว่ายอด balance บัญชีจะถูกปรับ Leverage ลงเหลือ 1:100 เท่านั้น เเละระดับ stop out จะประบเป็น 100%

บัญชีสเปรดคงที่

รับโบนัสเงินฝาก 200 USD เมื่อคุณฝากเงินทุกๆ 1000 USD !

รายละเอียด: โบนัสเงินฝาก 200 USD จะเข้าบัญชีเทรดของคุณ เมื่อคุณฝากเงินเข้าบัญชีของคุณด้วยยอดเงินขั้นต่ำ 1000 USD ในการฝาก 1 ครั้ง สำหรับทุกๆ 1000 USD จะได้รับโบนัส 200 USD เป็นเครดิตให้กับคุณ

ตัวอย่าง: ฝาก 1000 USD -> รับโบนัส 200 USD
ฝาก 4500 USD -> รับโบนัส 800 USD
ฝาก 1500 USD+1500 USD -> รับโบนัส 400 USD (ฝากสองครั้ง ครั้งแรก 1500 USD รับโบนัส 200 ครั้งที่สอง 1500 USD ได้รับโบนัส 200 USD)

หมายเหตุ:

 1. โบนัสไม่สามารถอนได้ และหากทำการถอนเงินทุน โบนัสของแต่ละยอดเงินที่ฝากเข้ามาจะถูกลบออกไปจาก credit
 2. Balance ไม่สามารถติดลบได้ หากติดลบ โบนัสทั้งหมดจะถูกลบออกจาก creditในทันที
 3. กรณีที่มี order ติดลบ มากกว่ายอด balance บัญชีจะถูกปรับ Leverage ลงเหลือ 1:100 เท่านั้น เเละระดับ stop out จะประบเป็น 100%

บัญชีอีซีเอ็น

รับโบนัสเงินฝาก 200 USD เมื่อคุณฝากเงินทุกๆ 1000 USD !

รายละเอียด: โบนัสเงินฝาก 200 USD จะเข้าบัญชีเทรดของคุณ เมื่อคุณฝากเงินเข้าบัญชีของคุณด้วยยอดเงินขั้นต่ำ 1000 USD ในการฝาก 1 ครั้ง สำหรับทุกๆ 1000 USD จะได้รับโบนัส 200 USD เป็นเครดิตให้กับคุณ

ตัวอย่าง: ฝาก 1000 USD -> รับโบนัส 200 USD
ฝาก 4500 USD -> รับโบนัส 800 USD
ฝาก 1500 USD+1500 USD -> รับโบนัส 400 USD (ฝากสองครั้ง ครั้งแรก 1500 USD รับโบนัส 200 ครั้งที่สอง 1500 USD ได้รับโบนัส 200 USD)

หมายเหตุ:

 1. โบนัสไม่สามารถอนได้ และหากทำการถอนเงินทุน โบนัสของแต่ละยอดเงินที่ฝากเข้ามาจะถูกลบออกไปจาก credit
 2. Balance ไม่สามารถติดลบได้ หากติดลบ โบนัสทั้งหมดจะถูกลบออกจาก creditในทันที
 3. กรณีที่มี order ติดลบ มากกว่ายอด balance บัญชีจะถูกปรับ Leverage ลงเหลือ 1:100 เท่านั้น เเละระดับ stop out จะประบเป็น 100%

บัญชีไมโคร

รับโบนัสเงินฝาก 200 USD เมื่อคุณฝากเงินทุกๆ 1000 USD !

รายละเอียด: โบนัสเงินฝาก 200 USD จะเข้าบัญชีเทรดของคุณ เมื่อคุณฝากเงินเข้าบัญชีของคุณด้วยยอดเงินขั้นต่ำ 1000 USD ในการฝาก 1 ครั้ง สำหรับทุกๆ 1000 USD จะได้รับโบนัส 200 USD เป็นเครดิตให้กับคุณ

ตัวอย่าง: ฝาก 1000 USD -> รับโบนัส 200 USD
ฝาก 4500 USD -> รับโบนัส 800 USD
ฝาก 1500 USD+1500 USD -> รับโบนัส 400 USD (ฝากสองครั้ง ครั้งแรก 1500 USD รับโบนัส 200 ครั้งที่สอง 1500 USD ได้รับโบนัส 200 USD)

หมายเหตุ:

 1. โบนัสไม่สามารถอนได้ และหากทำการถอนเงินทุน โบนัสของแต่ละยอดเงินที่ฝากเข้ามาจะถูกลบออกไปจาก credit
 2. Balance ไม่สามารถติดลบได้ หากติดลบ โบนัสทั้งหมดจะถูกลบออกจาก creditในทันที
 3. กรณีที่มี order ติดลบ มากกว่ายอด balance บัญชีจะถูกปรับ Leverage ลงเหลือ 1:100 เท่านั้น เเละระดับ stop out จะประบเป็น 100%
20 $

บัญชีมาตรฐาน

รับโบนัสเงินฝาก 20 USD เมื่อคุณฝากเงินทุกๆ 100 USD !

รายละเอียด: โบนัสเงินฝาก 20 USD จะเข้าบัญชีเทรดของคุณ เมื่อคุณฝากเงินเข้าบัญชีของคุณด้วยยอดเงินขั้นต่ำ 100 USD ในการฝาก 1 ครั้ง สำหรับทุกๆ 100 USD จะได้รับโบนัส 20 USD เป็นเครดิตให้กับคุณ

ตัวอย่าง: ฝาก 100 USD -> รับโบนัส 20 USD
ฝาก 450 USD -> รับโบนัส 80 USD
ฝาก 150 USD+150 USD -> รับโบนัส 40 USD (ฝากสองครั้ง ครั้งแรก 150 USD รับโบนัส 20 ครั้งที่สอง 150 USD ได้รับโบนัส 20 USD)

หมายเหตุ:

 1. โบนัสไม่สามารถอนได้ และหากทำการถอนเงินทุน โบนัสของแต่ละยอดเงินที่ฝากเข้ามาจะถูกลบออกไปจาก credit
 2. Balance ไม่สามารถติดลบได้ หากติดลบ โบนัสทั้งหมดจะถูกลบออกจาก creditในทันที
 3. กรณีที่มี order ติดลบ มากกว่ายอด balance บัญชีจะถูกปรับ Leverage ลงเหลือ 1:100 เท่านั้น เเละระดับ stop out จะประบเป็น 100%

บัญชีสเปรดคงที่

รับโบนัสเงินฝาก 20 USD เมื่อคุณฝากเงินทุกๆ 100 USD !

รายละเอียด: โบนัสเงินฝาก 20 USD จะเข้าบัญชีเทรดของคุณ เมื่อคุณฝากเงินเข้าบัญชีของคุณด้วยยอดเงินขั้นต่ำ 100 USD ในการฝาก 1 ครั้ง สำหรับทุกๆ 100 USD จะได้รับโบนัส 20 USD เป็นเครดิตให้กับคุณ

ตัวอย่าง: ฝาก 100 USD -> รับโบนัส 20 USD
ฝาก 450 USD -> รับโบนัส 80 USD
ฝาก 150 USD+150 USD -> รับโบนัส 40 USD (ฝากสองครั้ง ครั้งแรก 150 USD รับโบนัส 20 ครั้งที่สอง 150 USD ได้รับโบนัส 20 USD)

หมายเหตุ:

 1. โบนัสไม่สามารถอนได้ และหากทำการถอนเงินทุน โบนัสของแต่ละยอดเงินที่ฝากเข้ามาจะถูกลบออกไปจาก credit
 2. Balance ไม่สามารถติดลบได้ หากติดลบ โบนัสทั้งหมดจะถูกลบออกจาก creditในทันที
 3. กรณีที่มี order ติดลบ มากกว่ายอด balance บัญชีจะถูกปรับ Leverage ลงเหลือ 1:100 เท่านั้น เเละระดับ stop out จะประบเป็น 100%

บัญชีอีซีเอ็น

รับโบนัสเงินฝาก 20 USD เมื่อคุณฝากเงินทุกๆ 100 USD !

รายละเอียด: โบนัสเงินฝาก 20 USD จะเข้าบัญชีเทรดของคุณ เมื่อคุณฝากเงินเข้าบัญชีของคุณด้วยยอดเงินขั้นต่ำ 100 USD ในการฝาก 1 ครั้ง สำหรับทุกๆ 100 USD จะได้รับโบนัส 20 USD เป็นเครดิตให้กับคุณ

ตัวอย่าง: ฝาก 100 USD -> รับโบนัส 20 USD
ฝาก 450 USD -> รับโบนัส 80 USD
ฝาก 150 USD+150 USD -> รับโบนัส 40 USD (ฝากสองครั้ง ครั้งแรก 150 USD รับโบนัส 20 ครั้งที่สอง 150 USD ได้รับโบนัส 20 USD)

หมายเหตุ:

 1. โบนัสไม่สามารถอนได้ และหากทำการถอนเงินทุน โบนัสของแต่ละยอดเงินที่ฝากเข้ามาจะถูกลบออกไปจาก credit
 2. Balance ไม่สามารถติดลบได้ หากติดลบ โบนัสทั้งหมดจะถูกลบออกจาก creditในทันที
 3. กรณีที่มี order ติดลบ มากกว่ายอด balance บัญชีจะถูกปรับ Leverage ลงเหลือ 1:100 เท่านั้น เเละระดับ stop out จะประบเป็น 100%

บัญชีไมโคร

รับโบนัสเงินฝาก 20 USD เมื่อคุณฝากเงินทุกๆ 100 USD !

รายละเอียด: โบนัสเงินฝาก 20 USD จะเข้าบัญชีเทรดของคุณ เมื่อคุณฝากเงินเข้าบัญชีของคุณด้วยยอดเงินขั้นต่ำ 100 USD ในการฝาก 1 ครั้ง สำหรับทุกๆ 100 USD จะได้รับโบนัส 20 USD เป็นเครดิตให้กับคุณ

ตัวอย่าง: ฝาก 100 USD -> รับโบนัส 20 USD
ฝาก 450 USD -> รับโบนัส 80 USD
ฝาก 150 USD+150 USD -> รับโบนัส 40 USD (ฝากสองครั้ง ครั้งแรก 150 USD รับโบนัส 20 ครั้งที่สอง 150 USD ได้รับโบนัส 20 USD)

หมายเหตุ:

 1. โบนัสไม่สามารถอนได้ และหากทำการถอนเงินทุน โบนัสของแต่ละยอดเงินที่ฝากเข้ามาจะถูกลบออกไปจาก credit
 2. Balance ไม่สามารถติดลบได้ หากติดลบ โบนัสทั้งหมดจะถูกลบออกจาก creditในทันที
 3. กรณีที่มี order ติดลบ มากกว่ายอด balance บัญชีจะถูกปรับ Leverage ลงเหลือ 1:100 เท่านั้น เเละระดับ stop out จะประบเป็น 100%
2 $

บัญชีไมโคร

รับโบนัสเงินฝาก 2 USD เมื่อคุณฝากเงินทุกๆ 10 USD!

รายละเอียด: โบนัสเงินฝาก 2 USD จะเข้าบัญชีเทรดของคุณ เมื่อคุณฝากเงินเข้าบัญชีของคุณด้วยยอดเงินขั้นต่ำ 10 USD ในการฝาก 1 ครั้ง สำหรับทุกๆ 10 USD จะได้รับโบนัส 2 USD เป็นเครดิตให้กับคุณ

ตัวอย่าง: ฝาก 10 USD -> รับโบนัส 2 USD
ฝาก 45 USD -> รับโบนัส 8USD
ฝาก 15 USD+15 USD -> รับโบนัส 4 USD (ฝากสองครั้ง ครั้งแรก 15 USD รับโบนัส 2 ครั้งที่สอง 15 USD ได้รับโบนัส 2 USD)

หมายเหตุ:

 1. โบนัสไม่สามารถอนได้ และหากทำการถอนเงินทุน โบนัสของแต่ละยอดเงินที่ฝากเข้ามาจะถูกลบออกไปจาก credit
 2. Balance ไม่สามารถติดลบได้ หากติดลบ โบนัสทั้งหมดจะถูกลบออกจาก creditในทันที
 3. กรณีที่มี order ติดลบ มากกว่ายอด balance บัญชีจะถูกปรับ Leverage ลงเหลือ 1:100 เท่านั้น เเละระดับ stop out จะประบเป็น 100%

*กรณีที่ยอดในบัญชีติดลบ เเละเทรดด้วยโบนัสนั้น ระดับการ stop out จะเป็น 100% เเละจะใช้ Lv ได้ที่ 1:100 เท่านั้น