ประเภทบัญชี โปรโมชั่น
บัญชีมาตรฐาน 1. โบนัสต้อนรับ 20 USD เมื่อฝากเข้าบัญชีเทรดตั้งแต่ 100 USD ขึ้นไป

2. โบนัสต้อนรับ 200 USD เมื่อฝากเข้าบัญชีเทรดตั้งแต่ 1000 USD ขึ้นไป

สเปรดคงที่ 1. โบนัสต้อนรับ 20 USD เมื่อฝากเข้าบัญชีเทรดตั้งแต่ 100 USD ขึ้นไป

2. โบนัสต้อนรับ 200 USD เมื่อฝากเข้าบัญชีเทรดตั้งแต่ 1000 USD ขึ้นไป

บัญชีอีซีเอ็น ECN 1. โบนัสต้อนรับ 20 USD เมื่อฝากเข้าบัญชีเทรดตั้งแต่ 100 USD ขึ้นไป

2. โบนัสต้อนรับ 200 USD เมื่อฝากเข้าบัญชีเทรดตั้งแต่ 1000 USD ขึ้นไป

บัญชีไมโคร 1. โบนัสต้อนรับ 20 USD เมื่อฝากเข้าบัญชีเทรดตั้งแต่ 100 USD ขึ้นไป

2. 2 USD สำหรับโบนัสเงินฝากมากกว่า 5 USD

3. โบนัสเงินฝาก 200 USD สำหรับการฝากเข้าบัญชีที่มากกว่า 1000 USD

บัญชีมาตรฐาน

โบนัสเงินฝาก 20 USD
โบนัสเงินฝาก 200 USD

บัญชีสเปรดคงที่

โบนัสเงินฝาก 20 USD
โบนัสเงินฝาก 200 USD

บัญชีอีซีเอ็น

โบนัสเงินฝาก 20 USD
โบนัสเงินฝาก 200 USD

บัญชีไมโคร

โบนัสเงินฝาก 20 USD
โบนัสเงินฝาก 2 USD
โบนัสเงินฝาก 200 USD สำหรับการฝากเข้าบัญชีที่มากกว่า 1000 USD