2 $

บัญชีไมโคร

รับโบนัสเงินฝาก 2 USD เมื่อคุณฝากเงินทุกๆ 10 USD!

รายละเอียด: โบนัสเงินฝาก 2 USD จะเข้าบัญชีเทรดของคุณ เมื่อคุณฝากเงินเข้าบัญชีของคุณด้วยยอดเงินขั้นต่ำ 10 USD ในการฝาก 1 ครั้ง สำหรับทุกๆ 10 USD จะได้รับโบนัส 2 USD

ตัวอย่าง: ฝาก 10 USD -> รับโบนัส 2 USD
ฝาก 45 USD -> รับโบนัส 8USD
ฝาก 15 USD+15 USD -> รับโบนัส 4 USD (ฝากสองครั้ง ครั้งแรก 15 USD รับโบนัส 2 ครั้งที่สอง 15 USD ได้รับโบนัส 2 USD)

การถอนเงิน

เมื่อต้องการทำการโอนหรือถอนโบนัส คุณจำเป็นต้องเทรดให้ครบ 20 lots ของบัญชีไมโคร หากเทรดครบ 20 Micro lots ของแต่ละยอดโบนัสที่ได้ โบนัสจะได้รับการพิจารณาให้ถือเป็นทุนเครดิตของคุณ

ตัวอย่าง : ฝาก 10 USD + 10 USD -> รับโบนัส 2 USD + 2 USD เมื่อเทรดครบ 20 Micro lots -> สามารถถอนโบนัสได้เพียง 2USD แต่เมื่อเทรดครบ 40 Micro lots -> สามารถถอนโบนัสได้ทั้งคู่คือ 2 USD+2 USD

หมายเหตุ : หากทำการถอนเงินทุนรวมเครดิตที่ได้รับ โดยที่ยังไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น โบนัสทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีทันที จำเป็นต้องมีการเทรดเป็นจำนวน lots โดยรวมที่สูงมาก หลังจากที่ลูกค้าได้รับโบนัส

20 $

บัญชีมาตรฐาน

รับโบนัสเงินฝาก 20 USD เมื่อคุณฝากเงินทุกๆ 100 USD !

รายละเอียด: โบนัสเงินฝาก 20 USD จะเข้าบัญชีเทรดของคุณ เมื่อคุณฝากเงินเข้าบัญชีของคุณด้วยยอดเงินขั้นต่ำ 100 USD ในการฝาก 1 ครั้ง สำหรับทุกๆ 100 USD จะได้รับโบนัส 20 USD

ตัวอย่าง: ฝาก 100 USD -> รับโบนัส 20 USD
ฝาก 450 USD -> รับโบนัส 80 USD
ฝาก 150 USD+150 USD -> รับโบนัส 40 USD (ฝากสองครั้ง ครั้งแรก 150 USD รับโบนัส 20 ครั้งที่สอง 150 USD ได้รับโบนัส 20 USD)

การถอนเงิน

เมื่อต้องการทำการโอนหรือถอนโบนัส คุณจำเป็นต้องเทรดให้ครบ 20 lots ของบัญชีมาตรฐาน หากเทรดครบ 20 lots ของแต่ละยอดโบนัสที่ได้ โบนัสจะได้รับการพิจารณาให้ถือเป็นทุนเครดิตของคุณ

ตัวอย่าง : ฝาก 100 USD + 100 USD -> รับโบนัส 20 USD + 20 USD เมื่อเทรดครบ 20 lots -> สามารถถอนโบนัสได้เพียง 20 USD แต่เมื่อเทรดครบ 40 lots -> สามารถถอนโบนัสได้ทั้งคู่คือ 20 USD+20 USD

หมายเหตุ : หากทำการถอนเงินทุนรวมเครดิตที่ได้รับ โดยที่ยังไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น โบนัสทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีทันที จำเป็นต้องมีการเทรดเป็นจำนวน lots โดยรวมที่สูงมาก หลังจากที่ลูกค้าได้รับโบนัส

บัญชีสเปรดคงที่

รับโบนัสเงินฝาก 20 USD เมื่อคุณฝากเงินทุกๆ 100 USD !

รายละเอียด: โบนัสเงินฝาก 20 USD จะเข้าบัญชีเทรดของคุณ เมื่อคุณฝากเงินเข้าบัญชีของคุณด้วยยอดเงินขั้นต่ำ 100 USD ในการฝาก 1 ครั้ง สำหรับทุกๆ 100 USD จะได้รับโบนัส 20 USD

ตัวอย่าง: ฝาก 100 USD -> รับโบนัส 20 USD
ฝาก 450 USD -> รับโบนัส 80 USD
ฝาก 150 USD+150 USD -> รับโบนัส 40 USD (ฝากสองครั้ง ครั้งแรก 150 USD รับโบนัส 20 ครั้งที่สอง 150 USD ได้รับโบนัส 20 USD)

การถอนเงิน

เมื่อต้องการทำการโอนหรือถอนโบนัส คุณจำเป็นต้องเทรดให้ครบ 20 lots ของบัญชีเสปรดคงที่ หากเทรดครบ 20 lots ของแต่ละยอดโบนัสที่ได้ โบนัสจะได้รับการพิจารณาให้ถือเป็นทุนเครดิตของคุณ

ตัวอย่าง : ฝาก 100 USD + 100 USD -> รับโบนัส 20 USD + 20 USD เมื่อเทรดครบ 20 lots -> สามารถถอนโบนัสได้เพียง 20 USD แต่เมื่อเทรดครบ 40 lots -> สามารถถอนโบนัสได้ทั้งคู่คือ 20 USD+20 USD

หมายเหตุ : หากทำการถอนเงินทุนรวมเครดิตที่ได้รับ โดยที่ยังไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น โบนัสทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีทันที จำเป็นต้องมีการเทรดเป็นจำนวน lots โดยรวมที่สูงมาก หลังจากที่ลูกค้าได้รับโบนัส

บัญชีอีซีเอ็น

รับโบนัสเงินฝาก 20 USD เมื่อคุณฝากเงินทุกๆ 100 USD !

รายละเอียด: โบนัสเงินฝาก 20 USD จะเข้าบัญชีเทรดของคุณ เมื่อคุณฝากเงินเข้าบัญชีของคุณด้วยยอดเงินขั้นต่ำ 100 USD ในการฝาก 1 ครั้ง สำหรับทุกๆ 100 USD จะได้รับโบนัส 20 USD

ตัวอย่าง: ฝาก 100 USD -> รับโบนัส 20 USD
ฝาก 450 USD -> รับโบนัส 80 USD
ฝาก 150 USD+150 USD -> รับโบนัส 40 USD (ฝากสองครั้ง ครั้งแรก 150 USD รับโบนัส 20 ครั้งที่สอง 150 USD ได้รับโบนัส 20 USD)

การถอนเงิน

เมื่อต้องการทำการโอนหรือถอนโบนัส คุณจำเป็นต้องเทรดให้ครบ 20 lots ของบัญชีอีซีเอ็น หากเทรดครบ 20 lots ของแต่ละยอดโบนัสที่ได้ โบนัสจะได้รับการพิจารณาให้ถือเป็นทุนเครดิตของคุณ

ตัวอย่าง : ฝาก 100 USD + 100 USD -> รับโบนัส 20 USD + 20 USD เมื่อเทรดครบ 20 lots -> สามารถถอนโบนัสได้เพียง 20 USD แต่เมื่อเทรดครบ 40 lots -> สามารถถอนโบนัสได้ทั้งคู่คือ 20 USD+20 USD

หมายเหตุ : หากทำการถอนเงินทุนรวมเครดิตที่ได้รับ โดยที่ยังไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น โบนัสทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีทันที จำเป็นต้องมีการเทรดเป็นจำนวน lots โดยรวมที่สูงมาก หลังจากที่ลูกค้าได้รับโบนัส

บัญชีไมโคร

รับโบนัสเงินฝาก 20 USD เมื่อคุณฝากเงินทุกๆ 100 USD !

รายละเอียด: โบนัสเงินฝาก 20 USD จะเข้าบัญชีเทรดของคุณ เมื่อคุณฝากเงินเข้าบัญชีของคุณด้วยยอดเงินขั้นต่ำ 100 USD ในการฝาก 1 ครั้ง สำหรับทุกๆ 100 USD จะได้รับโบนัส 20 USD

ตัวอย่าง: ฝาก 100 USD -> รับโบนัส 20 USD
ฝาก 450 USD -> รับโบนัส 80 USD
ฝาก 150 USD+150 USD -> รับโบนัส 40 USD (ฝากสองครั้ง ครั้งแรก 150 USD รับโบนัส 20 ครั้งที่สอง 150 USD ได้รับโบนัส 20 USD)

การถอนเงิน

เมื่อต้องการทำการโอนหรือถอนโบนัส คุณจำเป็นต้องเทรดให้ครบ 200 lots ของบัญชีไมโคร หากเทรดครบ 200 Micro lots ของแต่ละยอดโบนัสที่ได้ โบนัสจะได้รับการพิจารณาให้ถือเป็นทุนเครดิตของคุณ

ตัวอย่าง : ฝาก 100 USD + 100 USD -> รับโบนัส 20 USD + 20 USD เมื่อเทรดครบ 200 Micro lots -> สามารถถอนโบนัสได้เพียง 20 USD แต่เมื่อเทรดครบ 400 Micro lots -> สามารถถอนโบนัสได้ทั้งคู่คือ 20 USD+20 USD

หมายเหตุ : หากทำการถอนเงินทุนรวมเครดิตที่ได้รับ โดยที่ยังไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น โบนัสทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีทันที จำเป็นต้องมีการเทรดเป็นจำนวน lots โดยรวมที่สูงมาก หลังจากที่ลูกค้าได้รับโบนัส

200 $

บัญชีมาตรฐาน

รับโบนัสเงินฝาก 200 USD เมื่อคุณฝากเงินทุกๆ 1000 USD !

รายละเอียด: โบนัสเงินฝาก 200 USD จะเข้าบัญชีเทรดของคุณ เมื่อคุณฝากเงินเข้าบัญชีของคุณด้วยยอดเงินขั้นต่ำ 1000 USD ในการฝาก 1 ครั้ง สำหรับทุกๆ 1000 USD จะได้รับโบนัส 200 USD

ตัวอย่าง: ฝาก 1000 USD -> รับโบนัส 200 USD
ฝาก 4500 USD -> รับโบนัส 800 USD
ฝาก 1500 USD+1500 USD -> รับโบนัส 400 USD (ฝากสองครั้ง ครั้งแรก 1500 USD รับโบนัส 200 ครั้งที่สอง 1500 USD ได้รับโบนัส 200 USD)

การถอนเงิน

เมื่อต้องการทำการโอนหรือถอนโบนัส คุณจำเป็นต้องเทรดให้ครบ 40 lots ของบัญชีมาตรฐาน หากเทรดครบ 40 lots ของแต่ละยอดโบนัสที่ได้ โบนัสจะได้รับการพิจารณาให้ถือเป็นทุนเครดิตของคุณ

ตัวอย่าง : ฝาก 1000 USD + 1000 USD -> รับโบนัส 200 USD + 200 USD เมื่อเทรดครบ 40 lots -> สามารถถอนโบนัสได้เพียง 200 USD แต่เมื่อเทรดครบ 80 lots -> สามารถถอนโบนัสได้ทั้งคู่คือ 200 USD+200 USD

หมายเหตุ : หากทำการถอนเงินทุนรวมเครดิตที่ได้รับ โดยที่ยังไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น โบนัสทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีทันที จำเป็นต้องมีการเทรดเป็นจำนวน lots โดยรวมที่สูงมาก หลังจากที่ลูกค้าได้รับโบนัส

บัญชีสเปรดคงที่

รับโบนัสเงินฝาก 200 USD เมื่อคุณฝากเงินทุกๆ 1000 USD !

รายละเอียด: โบนัสเงินฝาก 200 USD จะเข้าบัญชีเทรดของคุณ เมื่อคุณฝากเงินเข้าบัญชีของคุณด้วยยอดเงินขั้นต่ำ 1000 USD ในการฝาก 1 ครั้ง สำหรับทุกๆ 1000 USD จะได้รับโบนัส 200 USD

ตัวอย่าง: ฝาก 1000 USD -> รับโบนัส 200 USD
ฝาก 4500 USD -> รับโบนัส 800 USD
ฝาก 1500 USD+1500 USD -> รับโบนัส 400 USD (ฝากสองครั้ง ครั้งแรก 1500 USD รับโบนัส 200 ครั้งที่สอง 1500 USD ได้รับโบนัส 200 USD)

การถอนเงิน

เมื่อต้องการทำการโอนหรือถอนโบนัส คุณจำเป็นต้องเทรดให้ครบ 40 lots ของบัญชีสเปรดคงที่ หากเทรดครบ 40 lots ของแต่ละยอดโบนัสที่ได้ โบนัสจะได้รับการพิจารณาให้ถือเป็นทุนเครดิตของคุณ

ตัวอย่าง : ฝาก 1000 USD + 1000 USD -> รับโบนัส 200 USD + 200 USD เมื่อเทรดครบ 40 lots -> สามารถถอนโบนัสได้เพียง 200 USD แต่เมื่อเทรดครบ 80 lots -> สามารถถอนโบนัสได้ทั้งคู่คือ 200 USD+200 USD

หมายเหตุ : หากทำการถอนเงินทุนรวมเครดิตที่ได้รับ โดยที่ยังไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น โบนัสทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีทันที จำเป็นต้องมีการเทรดเป็นจำนวน lots โดยรวมที่สูงมาก หลังจากที่ลูกค้าได้รับโบนัส

บัญชีอีซีเอ็น

รับโบนัสเงินฝาก 200 USD เมื่อคุณฝากเงินทุกๆ 1000 USD !

รายละเอียด: โบนัสเงินฝาก 200 USD จะเข้าบัญชีเทรดของคุณ เมื่อคุณฝากเงินเข้าบัญชีของคุณด้วยยอดเงินขั้นต่ำ 1000 USD ในการฝาก 1 ครั้ง สำหรับทุกๆ 1000 USD จะได้รับโบนัส 200 USD

ตัวอย่าง: ฝาก 1000 USD -> รับโบนัส 200 USD
ฝาก 4500 USD -> รับโบนัส 800 USD
ฝาก 1500 USD+1500 USD -> รับโบนัส 400 USD (ฝากสองครั้ง ครั้งแรก 1500 USD รับโบนัส 200 ครั้งที่สอง 1500 USD ได้รับโบนัส 200 USD)

การถอนเงิน

เมื่อต้องการทำการโอนหรือถอนโบนัส คุณจำเป็นต้องเทรดให้ครบ 40 lots ของบัญชีอีซีเอ็น หากเทรดครบ 40 lots ของแต่ละยอดโบนัสที่ได้ โบนัสจะได้รับการพิจารณาให้ถือเป็นทุนเครดิตของคุณ

ตัวอย่าง : ฝาก 1000 USD + 1000 USD -> รับโบนัส 200 USD + 200 USD เมื่อเทรดครบ 40 lots -> สามารถถอนโบนัสได้เพียง 200 USD แต่เมื่อเทรดครบ 80 lots -> สามารถถอนโบนัสได้ทั้งคู่คือ 200 USD+200 USD

หมายเหตุ : หากทำการถอนเงินทุนรวมเครดิตที่ได้รับ โดยที่ยังไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น โบนัสทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีทันที จำเป็นต้องมีการเทรดเป็นจำนวน lots โดยรวมที่สูงมาก หลังจากที่ลูกค้าได้รับโบนัส

บัญชีไมโคร

รับโบนัสเงินฝาก 200 USD เมื่อคุณฝากเงินทุกๆ 1000 USD !

รายละเอียด: โบนัสเงินฝาก 200 USD จะเข้าบัญชีเทรดของคุณ เมื่อคุณฝากเงินเข้าบัญชีของคุณด้วยยอดเงินขั้นต่ำ 1000 USD ในการฝาก 1 ครั้ง สำหรับทุกๆ 1000 USD จะได้รับโบนัส 200 USD

ตัวอย่าง: ฝาก 1000 USD -> รับโบนัส 200 USD
ฝาก 4500 USD -> รับโบนัส 800 USD
ฝาก 1500 USD+1500 USD -> รับโบนัส 400 USD (ฝากสองครั้ง ครั้งแรก 1500 USD รับโบนัส 200 ครั้งที่สอง 1500 USD ได้รับโบนัส 200 USD)

การถอนเงิน

เมื่อต้องการทำการโอนหรือถอนโบนัส คุณจำเป็นต้องเทรดให้ครบ 400 lots ของบัญชีไมโคร หากเทรดครบ 400 Micro lots ของแต่ละยอดโบนัสที่ได้ โบนัสจะได้รับการพิจารณาให้ถือเป็นทุนเครดิตของคุณ

ตัวอย่าง : ฝาก 1000 USD + 1000 USD -> รับโบนัส 200 USD + 200 USD เมื่อเทรดครบ 400 Micro lots -> สามารถถอนโบนัสได้เพียง 200 USD แต่เมื่อเทรดครบ 800 Micro lots -> สามารถถอนโบนัสได้ทั้งคู่คือ 200 USD+200 USD

หมายเหตุ : หากทำการถอนเงินทุนรวมเครดิตที่ได้รับ โดยที่ยังไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น โบนัสทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีทันที จำเป็นต้องมีการเทรดเป็นจำนวน lots โดยรวมที่สูงมาก หลังจากที่ลูกค้าได้รับโบนัส