ค่าเงิน

AUD/CAD EUR/CAD EUR/USD USD/ILS GBP/HUF
AUD/USD EUR/JPY GBP/JPY USD/SEK AUD/SEK
EUR/AUD EUR/TRY GBP/USD CHF/HUF CHF/PLN
EUR/ILS GBP/CHF NZD/JPY AUD/NZD EUR/HUF
EUR/SEK CBP/TRY USD/HUF CHF/NOK EUR/PLN
GBP/CAD NZD/CHF USD/RUB EUR/GBP GBP/AUD
GBP/SEK USD/HKD NZD/HUF EUR/NZD GBP/PLN
NZD/CAD USD/PLN AUD/NOK GBP/AUD NOK/SEK
USD/DKK AUD/HUF CHF/JPY GBP/NZD USD/CHF
USD/NOK AUD/JPY EUR/CZK NOK/JPY USD/MXN
USD/ZAR CAD/JPY EUR/NOK USD/CAD USD/TRY
AUD/CHF EUR/CHF EUR/ZAR USD/JPY GBP/NOK
CAD/CHF EUR/MXN NZD/USD USD/SGD GBP/ZAR

CRYPTOCURRENCY

BTCUSD; LTCUSD; ETHUSD

โลหะ

เงิน XAG/USD
ทองคำ XAU/USD XAU/EUR XAU/GBP XAY/TRY XAU/THB

ทองคำ

เรามีน้ำมัน  สป๊อต spot crude / WTI  โดยใช้สัญลักษณ์   USOUSD

ซีเอ็ฟดี

ชื่ออินเด็กซ์


สัญลักษณ์อุตสาหกรรม


สัญลักษณ์ทีใช้โดย FXPremax


ชั่วโมงการเทรด

เวลาพัก

FTSE 100 UK100 100GBP ทุกวัน 07.00-20.00 ไม่มี
Australia 200 AUS200 200AUD ทุกวัน 23.50-20.00 ทุกวัน 06.30-07.10
Nikkei 225 JPN225 225JPY วันอาทิตย์ 22.00-Fri 20.15 ทุกวัน 20.15-23.00
DAX 30 GER30 D30EUR ทุกวัน 06.00-20.00 ไม่มี
IBEX 35 ESP35 E35EUR ทุกวัน 07.00-15.30 ไม่มี
Euro Stoxx 50 EUSTX50 E50EUR ทุกวัน 06.00-20.00 ไม่มี
CAC 40 FRA40 F40EUR ทุกวัน 06.00-20.00 ไม่มี
Hang Seng 33 HKG33 H33HKD ทุกวัน 01.15-08.15 ทุกวัน 04.00-05.00
Italia 40 ITA40 I40EUR ทุกวัน 07.00-15.40 ไม่มี
NASDAQ 100 NAS100 NASUSD วันอาทิตย์ 22.00-วันศุกร์ 20.15 ทุกวัน 20.15-20.30
OMX Sweden 30 SWE30 S30SEK ทุกวัน 08.00-16.20 ไม่มี
S&P 500 SPX500 SPXUSD วันอาทิตย์ 22.00-วันศุกร์ 20.15 ทุกวัน 20.15-20.30
Dow Jones 30 US30 U30USD วันอาทิตย์ 22.00-วันศุกร์ 20.15 ทุกวัน 20.15-20.30
Swiss 30 SUI30 Z30CHF ทุกวัน 06.50-16.25 ไม่มี