instant_698_90

Bằng cách lựa chọn để trở thành đối tác của chúng tôi, bạn chọn tin cậy, bảo mật và các giải pháp tốt nhất trên thị trường.

Tăng doanh thu của bạn với chương trình hợp tác FxPremax. Công ty chúng tôi cung cấp nhiều giải pháp sẽ hoàn toàn phù hợp với tất cả mọi người. Chúng tôi mong muốn cung cấp cho bạn chương trình linh hoạt và custom- phù hợp. FxPremax không đòi hỏi bất kỳ khoản thanh toán trước hoặc đầu tư; với chúng tôi, bạn có thể bắt đầu nhận được thù lao của bạn ngay lập tức!

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Sẵn sang đăng ký Bạn bắt đầu kinh doanh ngay lập tức
Hệ thống hoa hồng tốt nhất Thanh khoản lớn nhất
Quan hệ đối tác vững chắc Công nghệ tốt nhất
Gửi tiền ngay tại địa phương Thiết lập giải pháp đầy đủ WL

 

Môi giới giới thiệu

  • Nhận hoa hồng cố định từ tất cả các khách hàng giới thiệu!
  • Bạn có thể kiếm được hoa hồng sau từ mỗi thương mại thực hiện bằng cách giới thiệu của bạn

 

Tài khoản Nhỏ/Tiêu chuẩn

Tài khoản cố định

Tài khoản ECN

Cặp tiền tệ chính

Cặp tiền tệ khác

2 pips

30% hoa hồng từ FXPremax

1 pip

1.5 pip

 

Nhãn trắng

FxPremax có thể cung cấp cho bạn một giải pháp tổng thể để bắt đầu kinh doanh WL của riêng bạn. Để liên hệ với Cục Quan Hệ Đối Tác của chúng tôi, vui lòng viết thư đến [email protected]