Với hệ thống PAMM của FXPremax, mọi người có thể sử dụng đòn bẩy cho thị trường ngoại hối.

Làm thế nào để nó hoạt động?

Cả hai Quản lý PAMM và chủ đầu tư PAMM cùng nhau đầu từ tiền vào các tài khoản.Vi vậy,Quỹ trở thành hầu như sát nhập và vô hình trong các tài khoản của cả hai bên và phân bổ vào tài khoản PAMM,Tuy nhiên, các Quỹ có liên quan giữ số dư còn lại trong mỗi chủ tài khoản.Các chiến lược được sử dụng bởi các Quản lý PAMM sẽ được áp dụng vào tài khoản của nhà đầu tư.

Nếu bạn muốn trở thành một Quản lý PAMM,xin vui lòng mở tài khoản với chúng tôi,kích hoạt và gởi yêu cầu đến chúng tôi tại [email protected]. Chúng tôi sẽ mở tài khoản cho bạn.

Xin lưu ý rằng chúng tôi yêu cầu các nhà Quản lý PAMM phải có ít nhất 3 nhà đầu tư mở tài khoản PAMM.
Toggle

Điều kiện kinh doanh

Tiêu chuẩn PAMM*

Quản lý tiền

Mở tài khoản Tiêu chuẩn PAMM

PAMM ECN*

Quản lý tiền

Mở tài khoản PAMM ECN

Phần mềm giao dịch Phần mềm giao dịch Phần mềm giao dịch MT4
Tài khoản tiền tệ USD USD
Dụng cụ tài chính Cặp 50 tệ, vàng và bạc * cặp tiền tệ bổ sung có thể được thêm vào theo yêu cầu email 50 cặp tiền tệ, vàng và bạc * cặp tiền tệ bổ sung có thể được thêm vào theo yêu cầu email
Định dạng giá 5 chữ số ví dụ 0,12345 5 chữ số ví dụ 0,12345
Lây lan Lây lan nổi. Nhấn vào đây Tùy thuộc vào thị trường, lây lan từ 0
Hoa hồng Không có phí hoa hồng 0.005% so với số lượng giao dịch
Phí qua đêm
Tài khoản Hồi Giáo N/A N/A
Tiền gửi tối thiểu 3 000 USD 3 000 USD
Cân bằng tối đa Không giới hạn Không giới hạn
Kích thước giao dịch tối thiểu Lô tiêu chuẩn 0.1 Lô tiêu chuẩn 0.1
Kích thước giao dịch tối đa Lô tiêu chuẩn 20 Tùy thuộc vào tính thanh khoản thị trường có sẵn
Tối đa mở lệnh giao dịch Lên đến 100 mở giao dịch cùng một lúc Không giới hạn
Dừng và cấp độ giới hạn Hơn 10 pips từ mức giá hiện tại
Đòn bẩy 1:100 1:100
Cuộc gọi số tiền bảo chứng Cấp độ tiền bảo chứng 60% Cấp độ tiền bảo chứng 100%
Dừng ra Giao dịch đang mở sẽ tự động đóng lại khi cấp độ bảo chứng 30% Mở vị trí sẽ được tự động đóng cửa ởcấp độ tiền bảo chứng dưới 50%
Chuyên gia cố vấn Cho phép Cho phép
Tài khoản giao dịch thử N/A N/A

*Tài khoản PAMM có sẵn cho khách hàng đăng ký.Vui lòng đang nhập vào tài khoản PAMM từ Trader Cabinet.