Rất nhiều các công cụ giao dịch từ FXPremax rất thuận tiện cho bạn.

Các cặp ngoại tệ

AUD/CAD EUR/CAD EUR/USD USD/ILS GBP/HUF
AUD/USD EUR/JPY GBP/JPY USD/SEK AUD/SEK
EUR/AUD EUR/TRY GBP/USD CHF/HUF CHF/PLN
EUR/ILS GBP/CHF NZD/JPY AUD/NZD EUR/HUF
EUR/SEK CBP/TRY USD/HUF CHF/NOK EUR/PLN
GBP/CAD NZD/CHF USD/RUB EUR/GBP GBP/AUD
GBP/SEK USD/HKD NZD/HUF EUR/NZD GBP/PLN
NZD/CAD USD/PLN AUD/NOK GBP/AUD NOK/SEK
USD/DKK AUD/HUF CHF/JPY GBP/NZD USD/CHF
USD/NOK AUD/JPY EUR/CZK NOK/JPY USD/MXN
USD/ZAR CAD/JPY EUR/NOK USD/CAD USD/TRY
AUD/CHF EUR/CHF EUR/ZAR USD/JPY GBP/NOK
CAD/CHF EUR/MXN NZD/USD USD/SGD GBP/ZAR

 

Kim loại

Bạc XAG/USD
Vàng XAU/USD XAU/EUR XAU/GBP XAY/TRY XAU/THB

 

Dầu

Chúng tôi hiện đang cung cấp mặt hàng dầu thô/WTI mà đại diện chính là USOUSD( dầu mỹ)

 

Cổ phiếu

Chỉ số Index Phục vụ chu đáo,tận tình FXPremax Biểu tượng Giờ giao dịch Giờ nghỉ
FTSE 100 UK100 100GBP Ngày 07.00-20.00 Không có ngày nghỉ
Australia 200 AUS200 200AUD Ngày 23.50-20.00 Ngày 06.30-07.10
Nikkei 225 JPN225 225JPY Chủ nhật 22.00-Fri 20.15 Ngày 20.15-23.00
DAX 30 GER30 D30EUR Ngày 06.00-20.00 Không có ngày nghỉ
IBEX 35 ESP35 E35EUR Ngày 07.00-15.30 Không có ngày nghỉ
Euro Stoxx 50 EUSTX50 E50EUR Ngày 06.00-20.00 Không có ngày nghỉ
CAC 40 FRA40 F40EUR Ngày 06.00-20.00 Không có ngày nghỉ
Hang Seng 33 HKG33 H33HKD Ngày 01.15-08.15 Ngày 04.00-05.00
Italia 40 ITA40 I40EUR Ngày 07.00-15.40 Không có ngày nghỉ
NASDAQ 100 NAS100 NASUSD Chủ nhật 22.00-Thứ 6 20.15 Ngày20.15-20.30
OMX Sweden 30 SWE30 S30SEK Ngày 08.00-16.20 Không có ngày nghỉ
S&P 500 SPX500 SPXUSD Chủ nhật 22.00-Thứ 6 20.15 Ngày 20.15-20.30
Dow Jones 30 US30 U30USD Chủ nhật 22.00-Thứ 6 20.15 Ngày 20.15-20.30
Swiss 30 SUI30 Z30CHF Ngày 06.50-16.25 Không có ngày nghỉ