Tiền thật trong tay của bạn!

FXPremax nhằm mục đích cung cấp dịch vụ tốt nhất tại mọi thời điểm. Chúng tôi biết tầm quan trọng của cung cấp tốt cho khách hàng của chúng tôi. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã phát triển một loạt các chương trình khuyến mãi ly kỳ và tiền thưởng, trong đó có thể có lợi và cải thiện đáng kể kinh nghiệm kinh doanh của tất cả các khách hàng duy nhất.

Chương trình Thưởng Loại Tài Khoản
Thưởng 20 USD Tài khoản Tiêu Chuẩn STP
Tài Khoản Tiêu Chuẩn cố định
Tài Khoản ECN
Thưởng 100 USD Tài khoản Tiêu Chuẩn STP
Tài Khoản Tiêu Chuẩn cố định
Tài Khoản ECN
Tài Khoản nhỏ STP
Thưởng 100 USD (Trading Bonus) Tài khoản Tiêu Chuẩn STP
Tài Khoản Tiêu Chuẩn cố định
Tài Khoản ECN
Thưởng 1 USD Tài Khoản nhỏ STP
Cashback Rebate All, except 100% Bonus

 

Tài khoản Tiêu Chuẩn STP

Thưởng 20 USD

Thưởng 100 USD

Thưởng 100 USD (Trading Bonus)

Tài Khoản Tiêu Chuẩn cố định

Thưởng 20 USD

Thưởng 100 USD

Thưởng 100 USD (Trading Bonus)

Tài Khoản ECN

Thưởng 20 USD

Thưởng 100 USD

Thưởng 100 USD (Trading Bonus)

Tài Khoản nhỏ STP

Thưởng 1 USD

Thưởng 100 USD