Điều kiện giao dịch
Đối với những thương nhân có kinh nghiệm

Mở tài khoản tiêu chuẩn STP Mở tài khoản giao dịch thử

Phần mềm giao dịch Phần mềm giao dịch
Tài khoản tiền tệ USD
Dụng cụ tài chính 74 cặp tiền tệ vàng và bạc
Định dạng giá 5 chữ số ví dụ 0,12345
Lây lan Lây lan nổi. Nhấn vào đây
Hoa hồng Không phí hoa hồng
Phí qua đêm Có/ yêu cầu miễn phí qua đêm
Tài khoản Hồi Giáo email yêu cầu miễn phí qua đêm vì các lý do tôn giáo
Tiền gởi tối thiểu
Cân bằng giao dịch Không giới hạn
Kích thước giao dịch tối thiểu Lô tiêu chuẩn 0.01 (1000 đơn vị đồng tiền cơ sở)
Kích thước giao dịch tối đa Lô tiêu chuẩn 20
Mở lệnh giao dịch tối đa lên đến 100 mở giao dịch cùng một lúc
Dừng lại và cấp độ giới hạn Không giới hạn
Đòn bẩy 1:1-1:500 cho các tài khoản lên đến 25000 USD .Từ 1:1-1:200 cho các tài khoản từ 25000 USD đến 100000 USD.Từ 1:1-1:100 cho các tài khoản trên 100000 USD
Cuộc gọi tiền bảo chứng Mức số tiền bảo chứng 60%
Dừng ra Vị trí giao dịch đang mở sẽ tự động đóng cửa ở mức số tiền bảo chứng 30%
Chuyên gia cố vấn Cho phép
Tài khoản dùng thử Cho phép