Bắt đầu thị trường ngoại hối

Điều kiện giao dịch

Mở tài khoản nhỏ STP Mở tài khoản demo

Phần mềm giao dịch Phần mềm giao dịch
Tài khoản tiền tệ USD
Dụng cụ tài chính 75 cặp tiền tệ, vàng và bạc
Định dạng giá 5 chữ số ví dụ 0,12345
Lây lan Lây lan nổi. Nhấn vào đây
Hoa hồng Không phí hoa hồng
Phí qua đêm Có/ yêu cầu miễn phí qua đêm
Tài khoản Hồi Giáo Gởi email yêu cầu miễn phí qua đêm vì các lý do tôn giáo
Tiền gởi tối thiểu
Cân bằng giao dịch 3 000 USD
Kích thước giao dịch tối thiểu Khối lượng nhỏ 0,01(100 đơn vị đồng tiền cơ sở)
Kích thước giao dịch tối đa 20 khối lượng nhỏ
Mở lệnh giao dịch tối đa lên đến 100 giao dịch mở cùng một lúc
Dừng lại và cấp độ giới hạn Không giới hạn
Đòn bẩy Từ 1;1 đến 1:500 cho những tài khoản dưới 10000USD Một khi số dư tài khoản đạt 10000 USD đòn bẩy sẽ được giãm 100 lần ví dụ như từ 1:500-1:5.Nếu số dư tài khoản giãm dưới 10000 USD vào các vị trí đóng cửa hoặc rút lại ,đòn bẩy có thể điều chỉnh bằng tay thông qua Phòng Trade Cabinet 1: 1000 theo yêu cầu.
Cuộc gọi tiền bảo chứng Mức số tiền bảo chứng 60%
Dừng ra Vị trí đang mở sẽ tự động đóng cửa ở mức 30% số tiền bảo chứng
Chuyên gia cố vấn Cho phép
Tài khoản dùng thử Cho phép