Điều kiện giao dịch
Truy cập trực tiếp đến thị trường

Mở tài khoản ECN Mở tài khoản Demo

Phần mềm giao dịch Phần mềm giao dịch
Tài khoản tiền tệ USD
Dụng cụ tài chính 74 cặp tiền tệ vàng và bạc & cryptocurrency, CFDs
Định dạng giá 5 chữ số ví dụ 0,12345
Lây lan

Tùy thuộc vào thị trường, lây lan từ 0

Hoa hồng 0.005% so với số lượng giao dịch. Nhấn vào đây
Phí qua đêm
Tài khoản Hồi Giáo
Tiền gởi tối thiểu
Cân bằng giao dịch Không giới hạn
Kích thước giao dịch tối thiểu Lô tiêu chuẩn 0.01 (1000 đơn vị đồng tiền cơ sở)
Kích thước giao dịch tối đa

tùy thuộc vào tính thanh khoản thị trường có sẵn

Mở lệnh giao dịch tối đa

Không giới hạn

Dừng lại và cấp độ giới hạn Không giới hạn
Đòn bẩy 1:1-1:500 cho các tài khoản lên đến 25000 USD .Từ 1:1-1:200 cho các tài khoản từ 25000 USD đến 100000 USD.Từ 1:1-1:100 cho các tài khoản trên 100000 USD.
Cuộc gọi tiền bảo chứng

Mức số tiền bảo chứng ít hơn 100%

Dừng ra

Vị trí giao dịch đang mở sẽ tự động đóng cửa ở mức số tiền bảo chứng ít hơn 50%

Chuyên gia cố vấn Cho phép
Tài khoản dùng thử Cho phép