โบนัส VIP

โบนัส VIP

ทำการฝากเงินและรักษายอดเงินขั้นต่ำไว้ได้ที่ $10,000-$15,000 , 3 เดือนเทรดครบ 500 lots รับ $1,500 (ต้องฝากเงินครั้งแรก $10,000-$15,000เท่านั้น ไม่ใช่กำไรที่ได้จากการเทรด)

ทำการฝากเงินและรักษายอดเงินขั้นต่ำไว้ได้ที่ $5,000-$10,000 , 3 เดือนเทรดครบ 300 lots รับ $1,000 (ต้องฝากเงินครั้งแรก $5,000-$10,000 เท่านั้น ไม่ใช่กำไรที่ได้จากการเทรด)