การวิเคราะห์ตลาด

11/01 18:48

GBP/USD: November 1

เรียนรู้เพิ่มเติม
10/29 09:00

EUR/JPY: October 29

เรียนรู้เพิ่มเติม
10/25 17:13

GBP/USD: October 25

เรียนรู้เพิ่มเติม
10/23 13:36

GBP/JPY: October 23

เรียนรู้เพิ่มเติม
10/22 19:36

EUR/NZD: October 22

เรียนรู้เพิ่มเติม
10/18 19:26

NZD/JPY: October 18

เรียนรู้เพิ่มเติม
10/16 17:53

GBP/JPY: October 16

เรียนรู้เพิ่มเติม
10/10 12:44

AUD/CAD: October 10

เรียนรู้เพิ่มเติม
10/04 19:23

USD/CAD: October 4

เรียนรู้เพิ่มเติม
เริ่มต้นเทรด