การวิเคราะห์ตลาด

11/19 16:34

GBP/USD: November 19

เรียนรู้เพิ่มเติม
11/15 08:52

NZD/USD: November 15

เรียนรู้เพิ่มเติม
11/14 18:16

EUR/USD: November 14

เรียนรู้เพิ่มเติม
11/12 07:50

XAU/USD: November 12

เรียนรู้เพิ่มเติม
11/09 16:39

AUD/USD: November 9

เรียนรู้เพิ่มเติม
11/09 16:36

GBP/USD: November 9

เรียนรู้เพิ่มเติม
11/07 08:19

USD/JPY: November 7

เรียนรู้เพิ่มเติม
11/05 17:59

EUR/JPY: November 5

เรียนรู้เพิ่มเติม
11/01 18:48

GBP/USD: November 1

เรียนรู้เพิ่มเติม
10/29 09:00

EUR/JPY: October 29

เรียนรู้เพิ่มเติม
เริ่มต้นเทรด