รับโบนัส 100% ใน 3 ขั้นตอน

เวลาโบนัส 100%

ฝากเข้าบัญชี $100 ถึง $6,000 เเล้วรับโบนัส 100% เข้าบัญชีเทรด.

ติดต่อทีมบริการสมาชิกเพื่อเเจ้งข้อมูลการฝากเงินเข้าบัญชีเทรดของคุณ เเละเเจ้งรับโบนัส 100% ซึ่งทาง FXPemax จะเข้าบัญชีเทรดให้ทันที

โบนัส 100% สามารถใช้เป็น margin เเละ equityได้

กติกา เเละเงื่อนไข

1.ในการรับโบนัส 100% ถือว่าสมาชิกยอมรับตามเงื่อนไขของโบนัสนี้

2. โบนัส 100% จะหมดอายุ เเละหักออกจากบัญชีเทรดใน 1 เดือน หลังจากที่ได้รับ. กรณีที่ยอดเงินในบัญชีเทรดมีน้อยกว่ายอดโบนัส 100% ที่ได้รับ หลังสิ้นสุดระยะเวลาโบนัส

ยอดเงินที่คงเหลือจะถูกหักออก (ทั้งนี้บัญชีจะไม่มีการติดลบ)

3.โบนัส 100% ที่ได้รับ สามารถใช้ในการเทรดได้ตามปกติ (รวมในมาร์จิ้น)

4. สมาชิกใหม่ เเละผู้ที่เป็นสมาชิกอยู่เเล้ว สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นโบนัส 100% ได้

5. สมาชิกที่มีบัญชีเทรดอยู่เเล้ว จะสามารถรับโบนัส 100% ได้ เมื่อเพิ่มบัญชีเทรดใหม่

(บัญชีโบนัส) ที่มียอดในบัญชีเป็น 0

6. โบนัส 100% สามารถรับได้เฉพาะบัญชีโบนัสเท่านั้น

สมาชิกสามารถเปิดบัญชีโบนัสได้ที่พื้นที่ส่วนสมาชิก (https://cabinet.fxpremax.com/)

7. โบนัส 100% จะเข้าบัญชีเทรดเพียง 1 ครั้ง และ 1 ปรเภทบัญชี ที่สมาชิกเปิดขึ้นใหม่

ในช่วงของโบนัสเท่านั้น

8. โบนัส 100% จะเข้าบัญชีเทรด เมื่อสมาชิกทำการฝากเงินเข้าบัญชีโบนัส ตั้งแต่ $100 – $6,000

9. Leveregae สูงสุดสำหรับบัญชีโบนัส 100% คือ 1:500

10. ในการ โอน/ถอน ออก หรือ ฝากเข้าเพิ่ม ในบัญชีโบนัส 100% โบรกฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเกี่ยวกับโบนัส.

11. การเทรดแบบ “reverse trading” (internal arbitrage) บนบัญชีโบนัส ไม่สามารถใช้ได้

“Reverse trading” คือ การเปิดเทรดตรงข้าม (buy/sell) บนบัญชีเทรดมากกว่า 2 บัญชีขึ้นไป

ตัวอย่างเช่น เปิด Buy 0.1 บน EURUSD ที่บัญชีเทรด A เเละเปิด Sell 0.1 บน EURUSD บนอีกบัญชี

ในเวลาใกล้เคียงกัน หากพบการเทรดในลักษณะดังกล่าว บัญชีจะถูกปิด โบนัส เเละกำไรที่ได้

จะถูกหักออก

12. โบนัส 100% ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นของ FXPremax บนบัญชีเดียวกันได้

13. หากมีปัญหานอกเหนือจากที่ระบุไว้ การตัดสินของ FXPremax ถือเป็นที่สิ้นสุด

14. FXPremax ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเงื่อนไขของโบนัส 100% ได้

โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการถอน

a. กำไรที่สามารถทำได้ในช่วงเวลาโบนัส 100% สามารถถอนได้ตลอดเวลา. ในกรณีนี้ ยอดของโบนัสในบัญชีเทรด จะถูกหักออก

b. ยอดโบนัส 100% ใช้เป็นมาร์จิ้นเพิ่มเติม แต่ไม่สามารถถอนหรือขาดทุนได้

c. ออเดอร์ที่เปิดเทรดอยู่ จะเจอ stop out ได้เมื่อ balance/equity ติดลบลงมาใกล้กับยอดที่ฝาก

d. ยอดฝากในบัญชีโบนัสสามารถถอนได้ตลอดเวลา. ในกรณีนี้ ยอดของโบนัสในบัญชีเทรด จะถูกหักออก

e. ในทุกๆ การเทรดครบ 20 lots สมาชิกจะสามารถถอน $100 ของโบนัส ได้ ภายฝน 1 เดือน ตั้งแต่เริ่มต้นการมีส่วนร่วมใน โบนัส 100% หน้าร้อน