200 $

Standard STP

Dapatkan Deposit Bonus 200 USD pada setiap deposit 1000 USD!

Perincian: 200 USD Deposit Bonus akan dikreditkan ke baki akaun dagangan anda sebaik sahaja anda deposit minimum 1000 USD ke akaun anda. 200 USD Deposit Bonus akan ditambahkan dengan setiap 1000 USD deposit yang seterusnya.

Contoh: Deposit 1000 USD -> Dapat 200 USD bonus
Deposit 4500 USD -> Dapat 800 USD bonus
Deposit 1500 USD+1500 USD -> Dapat total bonus 400 USD

Catatan: Bonus boleh diterima tanpa had. Penarikan sebahagian atau seluruh dana Deposit akan menyebabkan penghapusan sebahagian atau seluruh jumlah bonus secara proporsional atau penuh.

Standard Fixed

Dapatkan Deposit Bonus 200 USD pada setiap deposit 1000 USD!

Perincian: 200 USD Deposit Bonus akan dikreditkan ke baki akaun dagangan anda sebaik sahaja anda deposit minimum 1000 USD ke akaun anda. 200 USD Deposit Bonus akan ditambahkan dengan setiap 1000 USD deposit yang seterusnya.

Contoh: Deposit 1000 USD -> Dapat 200 USD bonus
Deposit 4500 USD -> Dapat 800 USD bonus
Deposit 1500 USD+1500 USD -> Dapat total bonus 400 USD

Catatan: Bonus boleh diterima tanpa had. Penarikan sebahagian atau seluruh dana Deposit akan menyebabkan penghapusan sebahagian atau seluruh jumlah bonus secara proporsional atau penuh.

ECN

Dapatkan Deposit Bonus 200 USD pada setiap deposit 1000 USD!

Perincian: Perincian: 200 USD Deposit Bonus akan dikreditkan ke baki akaun dagangan anda sebaik sahaja anda deposit minimum 1000 USD ke akaun anda. 200 USD Deposit Bonus akan ditambahkan dengan setiap 1000 USD deposit yang seterusnya.

Contoh: Deposit 1000 USD -> Dapat 200 USD bonus
Deposit 4500 USD -> Dapat 800 USD bonus
Deposit 1500 USD+1500 USD -> Dapat total bonus 400 USD

Catatan: Bonus boleh diterima tanpa had. Penarikan sebahagian atau seluruh dana Deposit akan menyebabkan penghapusan sebahagian atau seluruh jumlah bonus secara proporsional atau penuh.

Micro STP

Dapatkan Deposit Bonus 200 USD pada setiap deposit 1000 USD!

Perincian: 200 USD Deposit Bonus akan dikreditkan ke baki akaun dagangan anda sebaik sahaja anda deposit minimum 1000 USD ke akaun anda. 200 USD Deposit Bonus akan ditambahkan dengan setiap 1000 USD deposit yang seterusnya.

Contoh: Deposit 1000 USD -> Dapat 200 USD bonus
Deposit 4500 USD -> Dapat 800 USD bonus
Deposit 1500 USD+1500 USD -> Dapat total bonus 400 USD

Catatan: Bonus boleh diterima tanpa had. Penarikan sebahagian atau seluruh dana Deposit akan menyebabkan penghapusan sebahagian atau seluruh jumlah bonus secara proporsional atau penuh.

20 $

Standard STP

Buka Akaun Standard STP dan dapatkan 20 USD Deposit Bonus pada setiap 100 USD deposit!

Perincian: 20 USD Deposit Bonus akan dikreditkan ke baki akaun dagangan anda sebaik sahaja anda deposit minimum 100 USD ke akaun anda. 20 USD Deposit Bonus akan ditambahkan pada setiap 100 USD deposit yang seterusnya.

Contoh: Deposit 100 USD -> Dapat 20 USD bonus
Deposit 450 USD -> Dapat 80 USD bonus
Deposit 150 USD+150 USD -> Dapat total bonus 40 USD

Catatan: Bonus boleh diterima tanpa had. Penarikan sebahagian atau seluruh dana Deposit akan menyebabkan penghapusan sebahagian atau seluruh jumlah bonus secara proporsional atau penuh.

Standard Fixed

Buka Akaun Standard Fixed dan dapatkan 20 USD Deposit Bonus pada setiap 100 USD deposit!

Perincian:20 USD Deposit Bonus akan dikreditkan ke baki akaun dagangan anda sebaik sahaja anda deposit minimum 100 USD ke akaun anda. 20 USD Deposit Bonus akan ditambahkan pada setiap 100 USD deposit yang seterusnya.

Contoh: Deposit 100 USD -> Dapat 20 USD bonus
Deposit 450 USD -> Dapat 80 USD bonus
Deposit 150 USD+150 USD -> Dapat total bonus 40 USD

Catatan: Bonus boleh diterima tanpa had. Penarikan sebahagian atau seluruh dana Deposit akan menyebabkan penghapusan sebahagian atau seluruh jumlah bonus secara proporsional atau penuh.

ECN

Buka Akaun ECN dan dapatkan 20 USD Deposit Bonus pada setiap 100 USD deposit!

Perincian: 20 USD Deposit Bonus akan dikreditkan ke baki akaun dagangan anda sebaik sahaja anda deposit minimum 100 USD ke akaun anda. 20 USD Deposit Bonus akan ditambahkan pada setiap 100 USD deposit yang seterusnya.
Catatan: Sila ambil perhatian bahawa Deposit Bonus boleh digunakan untuk semua akaun yang anda miliki (tanpa mengira jenis akaun) kecuali jika jumlah deposit yang pertama ke akaun baru yang dibuka lebih tinggi daripada jumlah D/W di akaun dibuka sebelum ini.

Contoh: Deposit 100 USD -> Dapat 20 USD bonus
Deposit 450 USD -> Dapat 80 USD bonus
Deposit 150 USD+150 USD -> Dapat total bonus 40 USD

Catatan: Bonus boleh diterima tanpa had. Penarikan sebahagian atau seluruh dana Deposit akan menyebabkan penghapusan sebahagian atau seluruh jumlah bonus secara proporsional atau penuh.

Micro STP

Buka Akaun Micro STP dan dapatkan 20 USD Deposit Bonus pada setiap 100 USD deposit!

Perincian:20 USD Deposit Bonus akan dikreditkan ke baki akaun dagangan anda sebaik sahaja anda deposit minimum 100 USD ke akaun anda. 20 USD Deposit Bonus akan ditambahkan pada setiap 100 USD deposit yang seterusnya.

Contoh: Deposit 100 USD -> Dapat 20 USD bonus
Deposit 450 USD -> Dapat 80 USD bonus
Deposit 150 USD+150 USD -> Dapat total bonus 40 USD

Catatan: Bonus boleh diterima tanpa had. Penarikan sebahagian atau seluruh dana Deposit akan menyebabkan penghapusan sebahagian atau seluruh jumlah bonus secara proporsional atau penuh.

2 $

Micro STP

Dapatkan 2 USD Deposit Bonus pada setiap 10 USD deposit!

Perincian:2 USD Deposit Bonus akan dikreditkan ke baki akaun dagangan anda sebaik sahaja anda deposit minimum 10 USD ke akaun anda. 2 USD Deposit Bonus akan ditambahkan pada setiap 10 USD deposit yang seterusnya.

Contoh: Deposit 10 USD -> Dapat 2 USD bonus
Deposit 45 USD -> Dapat 8 USD bonus
Deposit 15 USD+15 USD -> Dapat total bonus 4 USD

Catatan: Bonus boleh diterima tanpa had. Penarikan sebahagian atau seluruh dana Deposit akan menyebabkan penghapusan sebahagian atau seluruh jumlah bonus secara proporsional atau penuh.