400 $

Standard STP, Standard Fixed, ECN, Micro STP

Dapatkan Deposit Bonus 400 USD pada setiap deposit 1000 USD!

Perincian: 400 USD Deposit Bonus akan dikreditkan ke baki akaun dagangan anda sebaik sahaja anda deposit minimum 1000 USD ke akaun anda. 400 USD Deposit Bonus akan ditambahkan dengan setiap 1000 USD deposit yang seterusnya.

Contoh: Deposit 1000 USD -> Dapat 400 USD bonus
Deposit 4500 USD -> Dapat 1600 USD bonus
Deposit 1500 USD+1500 USD -> Dapat total bonus 800 USD

Catatan: Bonus boleh diterima tanpa had. Penarikan sebahagian atau seluruh dana Deposit akan menyebabkan penghapusan sebahagian atau seluruh jumlah bonus secara proporsional atau penuh.

40 $

Standard STP, Standard Fixed, ECN, Micro STP

Dapatkan Deposit Bonus 40 USD pada setiap 100 USD deposit!

Perincian: 40 USD Deposit Bonus akan dikreditkan ke baki akaun dagangan anda sebaik sahaja anda deposit minimum 100 USD ke akaun anda. 40 USD Deposit Bonus akan ditambahkan pada setiap 100 USD deposit yang seterusnya.

Contoh: Deposit 100 USD -> Dapat 40 USD bonus
Deposit 450 USD -> Dapat 160 USD bonus
Deposit 150 USD+150 USD -> Dapat total bonus 80 USD

Catatan: Bonus boleh diterima tanpa had. Penarikan sebahagian atau seluruh dana Deposit akan menyebabkan penghapusan sebahagian atau seluruh jumlah bonus secara proporsional atau penuh.

4 $

Micro STP

Dapatkan 4 USD Deposit Bonus pada setiap 10 USD deposit!

Perincian: 4 USD Deposit Bonus akan dikreditkan ke baki akaun dagangan anda sebaik sahaja anda deposit minimum 10 USD ke akaun anda. 4 USD Deposit Bonus akan ditambahkan pada setiap 10 USD deposit yang seterusnya.

Contoh: Deposit 10 USD -> Dapat 4 USD bonus
Deposit 45 USD -> Dapat 16 USD bonus
Deposit 15 USD+15 USD -> Dapat total bonus 8 USD

Catatan: Bonus boleh diterima tanpa had. Penarikan sebahagian atau seluruh dana Deposit akan menyebabkan penghapusan sebahagian atau seluruh jumlah bonus secara proporsional atau penuh.