برای آسایش شما تعداد بی شماری محصولات معاملاتی از سوی FXPremax ارایه شده است.

جفت ارزها

AUD/CAD EUR/CAD EUR/USD USD/ILS GBP/HUF
AUD/USD EUR/JPY GBP/JPY USD/SEK AUD/SEK
EUR/AUD EUR/TRY GBP/USD CHF/HUF CHF/PLN
EUR/ILS GBP/CHF NZD/JPY AUD/NZD EUR/HUF
EUR/SEK CBP/TRY USD/HUF CHF/NOK EUR/PLN
GBP/CAD NZD/CHF USD/RUB EUR/GBP GBP/AUD
GBP/SEK USD/HKD NZD/HUF EUR/NZD GBP/PLN
NZD/CAD USD/PLN AUD/NOK GBP/AUD NOK/SEK
USD/DKK AUD/HUF CHF/JPY GBP/NZD USD/CHF
USD/NOK AUD/JPY EUR/CZK NOK/JPY USD/MXN
USD/ZAR CAD/JPY EUR/NOK USD/CAD USD/TRY
AUD/CHF EUR/CHF EUR/ZAR USD/JPY GBP/NOK
CAD/CHF EUR/MXN NZD/USD USD/SGD GBP/ZAR

 

فلزات

نقره XAG/USD
طلا XAU/USD XAU/EUR XAU/GBP XAY/TRY XAU/THB

 

نفت

در حال حاضر ما ارائه دهنده معاملات نفت خام WTI هستیم که با USOUSD نشان داده میشود (نماینگری ازنفت آمریکا)

 

CFDs 

نام شاخص نام تجاری شاخص اسمی در FXPremax ساعات معامله ساعات استراحت
FTSE 100 UK100 100GBP هر روز 07.00-20.00 ندارد
Australia 200 AUS200 200AUD هر روز 23.50-20.00 Daily 06.30-07.10
Nikkei 225 JPN225 225JPY  یکشنبه-جمعه  20.15-22.00 هر روز 20.15-23.00
DAX 30 GER30 D30EUR هر روز 06.00-20.00 ندارد
IBEX 35 ESP35 E35EUR هر روز 07.00-15.30 ندارد
Euro Stoxx 50 EUSTX50 E50EUR هر روز 06.00-20.00 ندارد
CAC 40 FRA40 F40EUR هر روز 06.00-20.00 ندارد
Hang Seng 33 HKG33 H33HKD هر روز 01.15-08.15 هر روز 04.00-05.00
Italia 40 ITA40 I40EUR هر روز 07.00-15.40 ندارد
NASDAQ 100 NAS100 NASUSD  یکشنبه-جمعه  22.00-20.15 هر روز 20.15-20.30
OMX Sweden 30 SWE30 S30SEK هر روز 08.00-16.20 ندارد
S&P 500 SPX500 SPXUSD یکشنبه-جمعه  22.00-20.15 هر روز 20.15-20.30
Dow Jones 30 US30 U30USD یکشنبه-جمعه  22.00-20.15 هر روز 20.15-20.30
Swiss 30 SUI30 Z30CHF هر روز 06.50-16.25 ندارد