حساب ماکرو STP
 • بدون محدودیت در حداقل مبلغ سرمایه گذاری
 • ضریب اهرمی 1:1000
 • با اجازه استفاده از اکسپرت ادوایزرها
 • هدیه خوش آمد گویی
 • برنامه متاتریدر4
حساب استاندارد STP
 • بدون محدودیت در حداقل مبلغ سرمایه گذاری
 • ضریب اهرمی 1:500
 • با اجازه استفاده از اکسپرت ادوایزرها
 • هدیه خوش آمد گویی
 • برنامه متاتریدر4
حساب استاندارد ثابت
 • بدون محدودیت در حداقل مبلغ سرمایه گذاری
 • ضریب اهرمی 1:500
 • 4 رقم
 • اسپرد ثابت
 • برنامه متاتریدر4
حساب ECN
 • بدون محدودیت در حداقل مبلغ سرمایه گذاری
 • ضریب اهرمی 1:100
 • با اجازه استفاده از اکسپرت ادوایزرها
 • اسپرد از 0
 • برنامه متاتریدر4
Copytrade
Rank Name ID Performance Total Profit Today Profit Age Join
تقویم

Today  Tomorrow  This week  This month  Yesterday  Last week  Last month 

Date Time Currency Impact Name Actual Forecast Previous
SatAug 19
 
metatrader 4 logo
metatrader 4 devices
Millions of traders with a wide range of needs choose MetaTrader 4 to trade in the Forex market.
Start trading